Kranti Redkar

Kranti Redkar
Name : Kranti Redkar
Kranti Redkar
Birth Date :17 August 1982
Birth Place :Mumbai
Nationality :Indian
Height:1.67 m
Occupation:Actress

Kranti Redkar is a Marathi film, television and stage actress.

Kranti Redkar Movies

No Movies found

Kranti Redkar Images

Last Update :

More Actress Info

Usha Jadhav
Usha Jadhav
Akshaya Gurav
Akshaya Gurav
Pallavi Subhash
Pallavi Subhash
Amruta Subhash
Amruta Subhash
Nivedita Joshi
Nivedita Joshi
Pradnya Jadhav
Pradnya Jadhav
Swati Limaye
Swati Limaye
Mrunmayee Deshpande
Mrunmayee Deshpande
Shruti Marathe
Shruti Marathe
Mrunal Dusanis
Mrunal Dusanis
Sukanya Kalan
Sukanya Kalan
Sharmishtha Raut
Sharmishtha Raut
Madhura Velankar
Madhura Velankar
Deepali Pansare
Deepali Pansare
Dipti Ketkar
Dipti Ketkar
Swarda Thigale
Swarda Thigale
Sai lokur
Sai lokur
Rupali Bhosle
Rupali Bhosle
Sonam Pawar
Sonam Pawar
Hruta Durgule
Hruta Durgule