DreamPirates > Lyrics > శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2022-11-19 00:00:00

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : NA
Singer : శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెల
Composer :
Publish Date : 2022-11-19 00:00:00


Song Lyrics :

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్ Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics

ఓం విష్ణవే నమః ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః ఓం కృష్ణాయ నమః ఓం వైకుంఠాయ నమః ఓం గరుడధ్వజాయ నమః ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ఓం జగన్నాధాయ నమః ఓం వాసుదేవాయ నమః ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ఓం హంసాయ నమః ఓం శుభప్రదాయ నమః ఓం మాధవాయ నమః ఓం పద్మనాభాయ నమః ఓం హృషీకేశాయ నమః ఓం


శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి (Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali)


ఓం విష్ణవే నమః
ఓం లక్ష్మీ పతయేనమః
ఓం కృష్ణాయ నమః
ఓం వైకుంఠాయ నమః
ఓం గరుడధ్వజాయ నమః
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః
ఓం జగన్నాధాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః
ఓం హంసాయ నమః
ఓం శుభప్రదాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం పద్మనాభాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓ మధు పతయే నమః
ఓం తర్ క్ష్య వాహనాయ నమః
ఓం దైత్యాంతకాయ నమః
ఓం శింశుమారాయ నమః
ఓం పుండరీకాక్షాయ నమః
ఓం స్థితికర్త్రే నమః
ఓం పరాత్పరాయ నమః
ఓం వనమాలినే నమః
ఓం యజ్ఞ రూపాయ నమః
ఓం చక్ర రూపాయ నమః
ఓం గదాధరాయే నమః
ఓం కేశవాయ నమః
ఓం మాధవాయ నమః
ఓం భూతావాసాయ నమః
ఓం సముద్రమధరాయ నమః
ఓం హరయే నమః
ఓం గోవిందాయ నమః
ఓం బ్రహ్మజనకాయ నమః
ఓం కైటభాసురమర్ధనాయ నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం కామజనకాయ నమః
ఓం శేషశాయినే యనమః
ఓం చతుర్భుజాయ నమః
ఓం పాంచజన్య ధరాయ నమః
ఓం శ్రీమతే నమః
ఓం శర్ జ్ఞపాణయే నమః
ఓం జనార్ధనాయ నమః
ఓం పీతాంబరధరాయ నమః
ఓం దేవాయ నమః
ఓం సూర్యచంద్రలోచనాయ నమః
ఓం మత్స్య రూపాయ నమః
ఓం కూర్మతనవే నమః
ఓం క్రోడరూపాయ నమః
ఓం హృషీకేశాయ నమః
ఓం వామనాయ నమః
ఓం భార్గవాయ నమః
ఓం రామాయ నమః
ఓం హలినే నమః
ఓం కల్కి నే నమః
ఓం హమాననాయ నమః
ఓం విశ్వంభరాయ నమః
ఓం ఆదిదేవాయ నమః
ఓం దేవదేవాయ నమః
ఓం శ్రీధరాయ నమః
ఓం కపిలాయ నమః
ఓం ధృవాయ నమః
ఓం దత్తాత్రేయాయ నమః
ఓం అచ్యుతాయ నమః
ఓం అనంతాయ నమః
ఓం ముకుందాయ నమః
ఓం దధివాహనాయ నమః
ఓం ధన్వంతర్యై నమః
ఓం శ్రీనివాసాయ నమః
ఓం ప్రద్యుమ్నాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం శ్రీవత్సకౌస్తుభధరాయ నమః
ఓం మురారాతయే నమః
ఓం అదోక్షజాయ నమః
ఓం వృషభాయ నమః
ఓం మోహినీరూపాయ నమః
ఓం సంకర్షణాయ నమః
ఓం పృధివే నమః
ఓం క్షీరాబ్దిశాయినే నమః
ఓం భూతాత్మనే నమః
ఓం అనిరుద్ధాయ నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం నారాయణాయ నమః
ఓం గజేంద్రవరదాయ నమః
ఓం త్రిధామ్నే నమః
ఓం ప్రహ్లాదపరిపాలనాయ నమః
ఓం శ్వేతద్వీపవాసినే నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః
ఓం అనాదిమధ్యాంతరహితాయ నమః
ఓం భగవతే నమః
ఓం శంకరప్రియాయ నమః
ఓం నీలతనవే నమః
ఓం ధరామంతాయ నమః
ఓం వేదాత్మనే నమః
ఓం బాదరాయణాయ నమః
ఓం భాగీరధీజన్మభూమినే నమః
ఓం పాదపద్మాయ నమః
ఓం సతాంప్రభవే నమః
ఓం ఘనశ్యామాయ నమః
ఓం జగత్కారణాయ నమః
ఓం అవ్యయాయ నమః
ఓం దశావతారయ నమః
ఓం లీలామానుషవిగ్రహాయ నమః
ఓం దామోదరాయ నమః
ఓం విరూడ్రూపాయ నమః
ఓం భూతభవ్యభవత్ర్పభవే నమః
ఓం శ్రీ క్షీరాబ్ధిశయననాయ నమః
ఇతి శ్రీ క్షీరాబ్ధి శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం

Sri Kshirabdhi Sayana Narayana Ashtottara Shatanamavali English Lyrics


Om Vishnave Namah
Om Lakshmi Patayenamah
Om Krishnaya Namah
Om Vaikunthaya Namah
Om Garudadhvajaya Namah
Om Parabrahmane Namah
Om Jagannadhaya Namah
Om Vasudevaya Namah
Om Trivikramaya Namah
Om Hamsaya Namah
Om Shubhapradaya Namah
Om Madhavaya Namah
Om Padmanabhai Namah
Om Hrishikeshaya Namah
Om Sanatanaya Namah
Om Narayanaya Namah
O Madhu Pataye Namah
Om Tarkshya Vahanaya Namah
Om Daityantakaya Namah
Om Shinshumaraya Namah
Om Pundarikakshaya Namah
Om Sthikartre Namah
Om Paratparaya Namah
Om Vanamaline Namah
Om Yajna Rupaya Namah
Om Chakra Rupaya Namah
Om Gadadharaye Namah
Om Kesavaya Namah
Om Madhavaya Namah
Om Bhootavasaya Namah
Om Samudramadharaya Namah
Om Haraye Namah
Om Govindaya Namah
Om Brahmajanakaya Namah
Om Kaitabhasuramardhanaya Namah
Om Sridharaya Namah
Om Kamajanakaya Namah
Om seshashaine yanamah
Om Chaturbhujaya Namah
Om Panchajanya Dharaya Namah
Om Shrimate Namah
Om Shar Jnapanaye Namah
Om Janardhanaya Namah
Om Pitambaradharaya Namah
Om Devaya Namah
Om Suryachandralochanaya Namah
Om Matsya Rupaya Namah
Om Kurmatanave Namah
Om Krodarupaya Namah
Om Hrishikeshaya Namah
Om Vamanaya Namah
Om Bhargavaya Namah
Om Ramaya Namah
Om Haline Namah
Om Kalki Ne Namah
Om Hamananaya Namah
Om Vishwambharaya Namah
Om Adidevaya Namah
Om Devdevaya Namah
Om Sridharaya Namah
Om Kapilaya Namah
Om Dhruvaya Namah
Om Dattatreya Namah
Om Achyutaya Namah
Om Anantaya Namah
Om Mukundaya Namah
Om Dadhivahanaya Namah
Om Dhanvantaryai Namah
Om Srinivasaya Namah
Om Pradyumnaya Namah
Om Purushottamaya Namah
Om Srivatsakaustubhadharaya Namah
Om Murarataye Namah
Om Adokshajaya Namah
Om Vrishabhaya Namah
Om Mohinirupaya Namah
Om Sankarnaya Namah
Om Pridhive Namah
Om Ksheerabdishaiene Namah
Om Bhootatmane Namah
Om Aniruddhaya Namah
Om Bhaktavatsalaya Namah
Om Narayanaya Namah
Om Gajendravaradaya Namah
Om Tridhamne Namah
Om Prahladaparipalanaya Namah
Om Shvetadweepavasine Namah
Om avyayaya namah
Om suryamandalamadhyagaya namah
Om Anadimadhyantapriya Namah
Om Bhagavate Namah
Om Shankarapriya Namah
Om Nilatanave Namah
Om Dharamantaya Namah
Om Vedatmane Namah
Om Badarayanaya Namah
Om Bhagiradhijanmabhoomine Namah
Om Padapadmaya Namah
Om Satamprabhave Namah
Om Ghanshyamaya Namah
Om Jagatkaranaya Namah
Om avyayaya namah
Om Dashavataraya Namah
Om Leelamanushavigrahaya Namah
Om Damodaraya Namah
Om Virudrupaya Namah
Om Bhootabhavyabhavatrpabhave Namah
Om Sri Kshirabdhisayananaya Namah
Iti Sri Ksheerabdhi Sayana Narayana Ashtottara Shatanamavali complete

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

శ్రీ క్షీరాబ్ది శయన నారాయణ అష్టోత్తర శతనామావళి తెలుగు లిరిక్స్, Sri Kshirabdhi Sayana narayana Ashtottara Shatanamavali Telugu lyrics Lyrics

Relative Posts