DreamPirates > Lyrics > Agni skalana song chatrapatiM.M.Keeravani, Mathangi Lyrics

Agni skalana song chatrapatiM.M.Keeravani, Mathangi Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-09-30 08:59:47

Agni skalana song chatrapatiM.M.Keeravani, Mathangi Lyrics

Agni skalana song  chatrapatiM.M.Keeravani, Mathangi Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Shiva Shakti Datta
Singer : M.M.Keeravani, Mathangi
Composer : M.M.Keeravani
Publish Date : 2023-09-30 08:59:47


Song Lyrics :

Agni Skalana Sandhaghdharipu Varga Pralya Radha Chhatrapati
Madhyamdhina Samudhyath Kirana Vidyuddhumani Khani Chhatrapati
Thajjem Thajjenu Thadhim Dhirana
Dhim Dhim Thakita Nata Chhatrapati
Urvii Valaya Sambhavyavara Swacchanda Gunadhi…

Khumbhi Nikara Khumbhastha
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…

Khumbhi Nikara Khumbhastha
Guru Khumbhi Valaya Pathi Chhatrapati
Jhanjha Pavana Garvapahara Vindhyadri Samadruthi Chhatrapati
Chanda Prabala Doardhandajitha Dhurdhanda Bhata Tathi Chhatrapati
Shatru Prakara Vicchedakara Bheema Arjuna Prathi…

Dhig Dhig Vijaya Dhanka
Ninada Ghantarava Tusshhitha Chatrpathi
Sangha Svajana Vidrohi Gana Vidhwamsa Vratamati Chhatrapati
Aarthatrana Dhustadhyumna Kshaatra Spuurthi Dhidhiti,
Bheemakshmapathi Shiksha Smruthi Sthapathi….

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Agni skalana song  chatrapatiM.M.Keeravani, Mathangi Lyrics

Relative Posts