DreamPirates > Lyrics > అంగన లీరె ఆరతులు || Anganaleere aarathulu with ||Surati||Balkrishna prasad|| Lyrics

అంగన లీరె ఆరతులు || Anganaleere aarathulu with ||Surati||Balkrishna prasad|| Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-10-29 12:02:39

అంగన లీరె ఆరతులు || Anganaleere aarathulu with ||Surati||Balkrishna prasad|| Lyrics

అంగన లీరె ఆరతులు || Anganaleere aarathulu with ||Surati||Balkrishna prasad|| Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Sri Thallapaaka Anna
Singer : Sri Garimella Bala Krishna Prasad
Composer : Sri Garimella Bala K
Publish Date : 2023-10-29 12:02:39


Song Lyrics :

అంగన లీరె యారతులు
అంగజ గురునకు నారతులూ ॥

శ్రీదేవి తోడుత చెలగుచు నవ్వే
ఆదిమ పురుషుని కారతులు
మేదినీ రమణి మేలము లాడేటి
ఆదిత్య తేజున కారతులు ||

సురలకు నమృతము సొరిది నొసంగిన
హరి కిదివో పసిడారతులు
తరమిది దుష్టుల దనుజుల నడచిన
అరిభయంకరున కారతులూ ॥

నిచ్చలు కల్యాణ నిధియై యేగేటి
అచ్చుతునకు నివె యారతులు
చొచ్చి శ్రీ వేంకటేశుడు నలమేల్మంగ
యచ్చుగ నిలిచిరి యారతులూ ॥

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

అంగన లీరె ఆరతులు || Anganaleere aarathulu with ||Surati||Balkrishna prasad|| Lyrics

Relative Posts