DreamPirates > Lyrics > Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics

Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics

Submitted By : DreamPirates | Last Updated : 2023-01-07 00:00:00

Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : NA
Singer : Ayyappa Harivarasanam Kannada
Composer :
Publish Date : 2023-01-07 00:00:00

Ayyappa Harivarasanam Kannada Lyrics


Song Lyrics :

ಹರಿವರಾಸನಂ - ಅಯ್ಯಪ್ಪನಿಗೆ ಲಾಲಿ

DOWNLOAD LYRICS IN KANNADA

ಹರಿವರಾಸನಂ ವಿಶ್ವಮೋಹನಮ್
ಹರಿದಧೀಶ್ವರಂ ಆರಾಧ್ಯಪಾದುಕಮ್
ಅರಿವಿಮರ್ದನಂ ನಿತ್ಯನರ್ತನಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶರಣಕೀರ್ತನಂ ಭಕ್ತಮಾನಸಮ್
ಭರಣಲೋಲುಪಂ ನರ್ತನಾಲಸಮ್
ಅರುಣಭಾಸುರಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಪ್ರಣಯಸತ್ಯಕಂ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಮ್
ಪ್ರಣತಕಲ್ಪಕಂ ಸುಪ್ರಭಾಂಚಿತಮ್
ಪ್ರಣವಮಂದಿರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ತುರಗವಾಹನಂ ಸುಂದರಾನನಮ್
ವರಗದಾಯುಧಂ ವೇದವರ್ಣಿತಮ್
ಗುರುಕೃಪಾಕರಂ ಕೀರ್ತನಪ್ರಿಯಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ತ್ರಿಭುವನಾರ್ಚಿತಂ ದೇವತಾತ್ಮಕಮ್
ತ್ರಿನಯನಪ್ರಭುಂ ದಿವ್ಯದೇಶಿಕಮ್
ತ್ರಿದಶಪೂಜಿತಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಭವಭಯಾಪಹಂ ಭಾವುಕಾವಕಮ್
ಭುವನಮೋಹನಂ ಭೂತಿಭೂಷಣಮ್
ಧವಳವಾಹನಂ ದಿವ್ಯವಾರಣಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಕಳಮೃದುಸ್ಮಿತಂ ಸುಂದರಾನನಮ್
ಕಳಭಕೋಮಲಂ ಗಾತ್ರಮೋಹನಮ್
ಕಳಭಕೇಸರೀವಾಜಿವಾಹನಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

ಶ್ರಿತಜನಪ್ರಿಯಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದಮ್
ಶ್ರುತಿವಿಭೂಷಣಂ ಸಾಧುಜೀವನಮ್
ಶ್ರುತಿಮನೋಹರಂ ಗೀತಲಾಲಸಮ್
ಹರಿಹರಾತ್ಮಜಂ ದೇವಮಾಶ್ರಯೇ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ
ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣಂ ಅಯ್ಯಪ್ಪಾ

Tag : lyrics

Relative Posts