DreamPirates > Lyrics > Ayyo Paapam Saaru Lyrics

Ayyo Paapam Saaru Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2024-02-03 17:11:20

Ayyo Paapam Saaru Lyrics

Film/Album :
Language : Swahili
Lyrics by : Suresh Banisetti
Singer : Sean Roldan
Composer : Leon James
Publish Date : 2024-02-03 17:11:20

Ayyo Paapam Saaru Lyrics


Song Lyrics :

Ayyo Paapam Saaru Telugu Song Lyrics

ఒక ఆదివారం లాంటి లైఫ్యూ సోమవారం లా మండుతుంది

ఈ గుండెల్లోన బీటు చవ్వు దప్పాయి మోగుతోంది

ఒక ఆదివారం లాంటి లైఫ్యూ సోమవారం లా మండుతుంది

ఈ గుండెల్లోన బీటు చవ్వు దప్పాయి మోగుతోంది

రాజారాం గాజుల్ లాల గాధిలోకి ధురింధే

దురదృష్టం దుష్మన్ల

దుంపంతా తేంచిందే

హయ్యో పాపం సారూ ఏట బుక్ అయ్యరు

లారీ గుద్దిన ఆటో లా ట్రిప్ అయ్యి పోయింది

అయ్యో పాపం సారూ ఎట్టా లాక్ అయ్యారూ

3D లో చూస్తున్నారు హారర్ పిక్చర్

ఒక ఆదివారం లాంటి లైఫ్యూ సోమవారం లా మండుతుంది

ఈ గుండెల్లోన బీటు చవ్వు దప్పాయి మోగుతోంది

Grachacharam godzillaalaa Gadhiloki doorindey

దురదృష్టం దుష్మంల ధూమ్పన్థా తేఞ్చిందే

విలోనెట్ గా ఇన్నోలు ఉందేటి సారూ

సైలెంట్ గా వాయిలెన్ వాయుస్ తున్నారు

అగ్నిపర్వతాల రోజు బ్లాస్టయ్యే వారు

Bolconylo rojalaa Chiguristhunaaru

సుకుమారి కలలో కే చూస్తు

చేతిలో చాయ్ వేస్తూ స్మైల్ ఏయ్ ఇస్తున్నారు

తిసారే గుండెక్ తలుపే తేస్తు

వెల్‌కమ్‌ బోర్డ్‌ కమ్‌ కమ్‌ అని అన్నారు

అయ్యో పాపం సారూ పూటేసిందా ప్యాయరు

ఇస్రో విసిరిన రాకెట్ లా వేగిరేస్తున్నారు

అబ్బో మేడం గారు నాచింద్ అన్నారు

ఇస్త్రే చేసిన చొక్కాల మెరుస్తున్నారు

తేదిలన్నీ మరిచి నీ మాకమ్లోనా

ఖైధేలా కూచోడం చాల బాగుండి

నా లోకనీ విడిచి నీ లోకమ్లోనా

మాలోకన్నె అయిపోదాం ఇంకా బాగుండి

నా మనుసే నే ఊహలనుంచీ

ఎగ్గిరి ఎగ్గిరి పోతుందే క్లిప్ ఏ పెటేసావే

నా కలలే ఎప్పుడూ చూడనే రంగుల్లోనా

మంచి రెక్కులు తెప్పించావే

అయ్యో పాపం సారూ ఉడుమాస్ గా ఉందే వాలు

ఆడమ్ లో ఫస్ట్ టైం క్లాస్సీ గా కనిపిస్తున్నారు

లుంగీకతే వారు కాలర్ ఎట్టే వారు

గుండెలోమట్గం పెట్టేసి మంచి అబ్బాయి అయ్యరూ

ఒక ఆదివారం లాంటి లైఫ్యూ

సోమవారం లా మండుతుంది

ఈ గుండాల్లోన బీటు

చవ్వు దప్పాయి మోగుతోంది

Ayyo Paapam Saaru Telugu Song English Lyrics

A sunday lanti lifeuu Monday la mandutundhi

Ee gundallona beetu Chavvu dappai moguthondi

A sunday lanti lifeuu Monday la mandutundhi

Ee gundallona beetu Chavvu dappai moguthondi

Rajaram gajull lala Gadhiloki dhurindhe

Duradrushtam dushmanla

Dhumpanthaa thenchindey

Hayyo papam saaru Yeta book ayyaru

Lorry gudhina auto la Trip ayyi poyaru

Ayyo papam saaru Etta lock iyyaru

3D lo choosthunnaaru Horror pictaru

A sunday lanti lifeuu Monday la mandutundhi

Ee gundallona beetu Chavvu dappai moguthondi

Grachachaaram godzillaalaa Gadhiloki doorindey

Duradrushtam dushmanla Dhumpanthaa thenchindey

Vilonet ga innolu undeti saru

Silent ga voilen vaayus thunnaaru

Volcanolaa roju Blastayye vaaru

Bolconylo rojalaa Chiguristhunaaru

Sukumari kalalo ke chusthu

Chethilo chai vesthu Smile ay estunaru

Thisaaree gundek thalupey thesthu

Welcome boardey come come antunaaru

Ayyo papam saaru Putesindha pyaaru

ISRO visirina rocket la vegirestunaru

Abbo madam gaaru Nachind antunaaru

Isthre chesina chokkala Merustunnaru

Thedilannee marichi Nee makamlona

Khaidhela koochodam Chalaa bagundhi

Naa lokanee vidichi Nee lokamlonaa

Malokanne ayipodam Inka bagundhi

Na manuse ne uhalanunchi

Eggiri eggiri potundhe Clip ay petesave

Naa kalaley eppoodu Choodane rangullona

Munchi rekkulu theppinchaavey

Ayyo papam saaru Udumas ga unde valu

Aadham lo first time Classy ga kanipistunaru

Lungeekate vaaru Collar ette vaaru

Gundeelomatgam pettesi Good boy ayyaru

A sunday lanti lifeuu

Monday la mandutundhi

Ee gundallona beetu

Chavvu dappai moguthondi

Ayyo Paapam Saaru Telugu Song Hindi Lyrics

एक रविवार लांती जीवनउउ सोमवार ला मांदुतुंधी

ई गुंडालोना बीतु चाव्वु दप्पै मोगुथोंडी

एक रविवार लांती जीवनउउ सोमवार ला मांदुतुंधी

ई गुंडालोना बीतु चाव्वु दप्पै मोगुथोंडी

राजाराम गजुल्ल लला गाधिलोकी धुरिन्धे

दुरादृष्टम दुश्मनला

धूमपंथा तेनचिन्देय

हय्यो पापम सारु येता पुस्तक अय्यारु

लॉरी गुधिना ऑटो ला ट्रिप अयी पोयारु

अय्यो पापम सारू एट्टा लॉक अय्यारू

3डी लो चूस्टहुन्नारू हॉरर पिक्चरारू

एक रविवार लांती जीवनउउ सोमवार ला मांदुतुंधी

ई गुंडालोना बीतु चाव्वु दप्पै मोगुथोंडी

ग्रचाचारं गोडज़िलाला गाधिलोकी दूरिन्दे

दुरदृष्टं शत्रुंला धूमपंथा तेनचिन्देय

विलोनेट गा इनोलू अंदेती सारू

साइलेंट गा वोइलेन वायुस थुन्नारु

ज्वालामुखी रोजु ब्लास्टये वारु

बोल्कोनिलो रोज़ाला चिगुरिस्थुनारु

सुकुमारी कलालो के चुस्तु

चेथिलो चाय वेस्तु मुस्कुराओ ऐ एस्टुनारु

थिसारी गुंडेक थलुपे थेस्थु

आपका स्वागत है बोर्डे, आओ अंतुनारू

अय्यो पापं सारु पुतेसिन्ध प्यारु

इसरो विसिरिना रॉकेट ला वेगिरेस्टुनारू

अब्बो मैडम गरु नचिंद अंतुनारु

इस्त्रे चेसिना चोक्कला मेरुस्तुन्नरु

थेडिलान्नी मरीची नी मकामलोना

खैढेला कूचोदम चला बगुंधी

ना लोकेनि विदिचि नी लोकमलोना

मलोकन्ने अयिपोदम इंका बागुंधी

ना मानुसे ने उहलानुंची

एगगिरी एगगिरी पोटुंडे क्लिप ए पेटसेव

ना कलले इप्पुदु चूदाने रंगुलोना

मुन्ची रेक्कुलु थेप्पिनचावे

अय्यो पापम सारु उदुमस गा उंदे वलु

अधम लो पहली बार क्लासी गा कनिपिस्टुनारू

लुंगीकाटे वारू कॉलर एटे वारू

गुंडीलोमतगम पेटेसी अच्छा लड़का अय्यारु

एक रविवार का जीवन

सोमवार ला मांदुतुंधी

ई गुंडालोना बीटू

चव्वु दप्पई मोगुथोंडी

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Ayyo Paapam Saaru Lyrics

Relative Posts