DreamPirates > Lyrics > Har Har Shambu Song Lyrics

Har Har Shambu Song Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-10-09 00:00:00

Har Har Shambu Song Lyrics

Har Har Shambu Song  Lyrics
Film/Album : Deva Mahadeva
Language : Sanskrit
Lyrics by : Jeetu Sharma
Singer : Jeetu Sharma, Abhilipsa Panda
Composer : Jeetu Sharma
Publish Date : 2012


Song Lyrics :

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics in English

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shivmahadeva

Karpūra Gauraṁ Karuṇāvatāraṁ Sansārsāram Bhujagendrahāram
Karpūra Gauraṁ Karuṇāvatāraṁ Sansārsāram Bhujagendrahāram

Sadāvasantaṁ Hṛdayāravinde Bhavaṁ Bhavānīsahitaṁ Namāmi
Sadāvasantaṁ Hṛdayāravinde Bhavaṁ Bhavānīsahitaṁ Namāmi

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shivmahadeva

Sananda Maananda Dhabane Basantam Ananda Kandam Hrita Paapa Brindam
Sananda Maananda Dhabane Basantam Ananda Kandam Hrita Paapa Brindam-

Varanshi Naatham Ma Ma Natham Sri Biswanatham Saranam Prapade
Varanshi Naatham Ma Ma Natham Sri Biswanatham Saranam Prapade

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shivmahadeva

Abantikayam Bihitabatarang Muktipradanaya Cha Sajjannaam
Abantikayam Bihitabatarang Muktipradanaya Cha Sajjannaam

Akaalmrityu Parirakshanrtham Bande Mahakaalam Mahasuresham
Akaalmrityu Parirakshanrtham Bande Mahakaalam Mahasuresham

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu Shivmahadeva

Nagendra Haraya Trilochanaya, Basmanga Ragaya Maheswaraya
Nagendra Haraya Trilochanaya, Basmanga Ragaya Maheswaraya

Nithyaya Shudhaya Digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya Namashivaya
Nithyaya Shudhaya Digambaraya, Tasmai ‘Na’karaya Namashivaya

Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu
Shiv Mahadeva
Har Har Shambhu Shambhu Shambhu Shambhu

Har Har Shambhu Shiv Mahadeva Lyrics in Hindi

हर हर शंभू शंभू

शंभू शंभू

शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव

हर हर शंभू शंभू

शंभू शंभू

शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव

कर्पूरगौरं करुणावतारं

संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।

कर्पूरगौरं करुणावतारं

संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे

भबं भवानीसहितं नमामि।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे

भबं भवानीसहितं नमामि।।

हर हर शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेवा शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव हर हर शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेवा शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव सानन्दमानन्दवने

वसन्तमानन्दकन्दं हतपापवृन्दम्

सानन्दमानन्दवने वसन्तमानन्दकन्दं

हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं

श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये

वाराणसीनाथमनाथनाथं

श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये

हर हर शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू शिव

महादेव हर हर शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेवा शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव अवन्तिकायां

विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च स

ज्जनानाम् | अवन्तिकायां

विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च

सज्जनानाम् अकालमृत्योः

परिरक्षणार्थं वन्दे महाकालमहासुरेशम्

अकालमृत्योः परिरक्षणार्थं

वन्दे महाकालमहासुरेशम्

हर हर शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेवा शंभू शंभू

शंभू शंभू शिव महादेव हर हर

शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय

भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नागेन्द्रहाराय

त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय

नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै

नकाराय नमः शिवाय नित्याय

शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय

नमः शिवाय हर हर शंभू

शंभू शंभू शंभू शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू

शिव महादेव हर

हर शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेवा

शंभू शंभू शंभू शंभू शिव महादेव

Hara Hara Shambhu Lyrics in Telugu

హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా
హర హర శంభు (శంభు) టెన్ టు ఫైవ్
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా

కర్పూర గౌరం కరుణావతారం
సంసార సారం భుజగేంద్ర హారం
కర్పూర గౌరం కరుణావతారం
సంసారసారం భుజగేంద్ర హారం

సదా వసంతం హృదయారవిందే
భవం భవానీసహితం నమామి
సదా వసంతం హృదయారవిందే
భవం భవానీసహితం నమామి

హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా
హర హర శంభు (శంభు) టెన్ టు ఫైవ్
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా

సనందమానంద దబనే వసంతం
ఆనందకందం హృతపాప వృందం
సనందమానంద దబనే వసంతం
ఆనందకందం హృతపాప వృందం

వారణాసి నాథం మమ నాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే
వారణాసి నాథం మమ నాథం
శ్రీవిశ్వనాథం శరణం ప్రపద్యే

హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా
హర హర శంభు (శంభు) టెన్ టు ఫైవ్
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా

అవంతిఖాయాం విహితావతారం
ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్
అవంతిఖాయాం విహితావతారం
ముక్తిప్రదానాయ చ సజ్జనానామ్

అకాలమృత్యు పరిరక్షణార్థం
వందే మహాకాల మహా సురేశం
అకాలమృత్యు పరిరక్షణార్థం
వందే మహాకాల మహా సురేశం

హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా
హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా టెన్ టు ఫైవ్
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా

నాగేంద్రహారాయ త్రిలోచనాయ
భస్మాంగ రాగాయ మహేశ్వరాయ
నాగేంద్రహారాయా త్రిలోచనాయ
భస్మాంగ రాగాయ మహేశ్వరాయ

నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయా
తస్మైనకారాయ నమః శివాయః
నిత్యాయ శుద్ధాయ దిగంబరాయ
తస్మై నకారాయ నమః శివాయః

హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా
హర హర శంభు (శంభు)
శంభు (శంభు)… శివ మహాదేవా
శంభు (శంభు) శంభు (శంభు) శివ మహాదేవా.. ..

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Har Har Shambu Song  Lyrics

Relative Posts