DreamPirates > Lyrics > JATHRATE THALADHE RUMAAL VALE NEW GONDI SONGS 2023 Lyrics

JATHRATE THALADHE RUMAAL VALE NEW GONDI SONGS 2023 Lyrics

Submitted By : DreamPirates | Last Updated : 2023-02-04 00:00:00

JATHRATE THALADHE RUMAAL VALE NEW GONDI SONGS 2023 Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : KAMAL HASAN
Singer : MADHURAJ MADAVI
Composer : SUBODH VALKE
Publish Date : 2023-02-04 00:00:00

JATHRATE THALADHE RUMAAL VALE NEW GONDI SONGS 2023 Lyrics


Song Lyrics :

Jathrate thaladhe rumaal vale Oo..
Sudsine sudvak esara kendur Oo..


A kavdur o sango nakune sudsi kavdur o..
A kavdur o sango nakune sudsi kavdur o..

Rela rerela rela rerela
Rela rerela rela rerela

Ababa rupsuda dislemantha kubsundar
Abothana jalaka suda vare va vare va


Yo Yo madhu singar madhu singar

Najudatha pungar jagamega antha o..
Sudisine naporo najare artha o..

A artha o sango kandira naporo najare artha o..
A artha o sango kandira naporo najare artha o..

Rela rerela rela rerela
Rela rerela rela rerela

Judatha mugri desantha tugri
thakvale chal patapuri puri puri

Dabid dibed huy nadgdijag huy
Pendo kamal singar kamal singar kamal singar

Na kapada bendiya kala kala medchar o..
Sudsine nakun Kala kala anir o...

A anir o sango kandire kala kala anir o..
A anir o sango kandire kala kala anir o..

Rela rerela rela rerela
Rela rerela rela rerela


Shivili lalili bendya vali agamune thiryantha galli galli

Dabid dibed huy
nadgdijag huy

Yo Yo madhu singar madhu singar

Na naditha pati jalala medchar o..
Sudsine kandir na paja anir o..

A vanir o sango kandire paja paja vanir o..

Rela rerela rela rerela
Rela rerela rela rerela


Thana nadida pati batha jalala thana sudsi na jiva batha kalala


Dabid dibed huy
nadgdijag huy


Pendor kamal singar kamal singar kamal singar


Lal lal sadinava chilale chori o..
Saditha rang batha kala kala medchar o..

A medchar o sango kandira dile ayar o..
A medchar o sango kandira dile ayar o..

Rela rerela rela rerela
Rela rerela rela rerela

Lal Lal sadithana erval chori
Disantha edbatha buri buri vare va Vare va

Yo Yo madhu singar madhu singar

Tag : lyrics

Relative Posts