DreamPirates > Lyrics > kubera mantram Lyrics

kubera mantram Lyrics

Submitted By : DreamPirates | Last Updated : 2022-10-21 00:00:00

kubera mantram Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Bhakthi Channel - Bh
Singer : Bhakthi Channel - Bhakthi TV
Composer : Bhakthi Channel - Bh
Publish Date : 2022-10-21 00:00:00

kubera mantram Lyrics


Song Lyrics :

Kubera Mantram Ashtothram in Telugu

ఓం కుబేరాయ నమః |
ఓం ధనదాయ నమః |
ఓం శ్రీమదే నమః |
ఓం యక్షేశాయ నమః |
ఓం గుహ్యకేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిధీశాయ నమః |
ఓం శంకరసఖాయ నమః |
ఓం మహాలక్ష్మీనివాసభువయే నమః |
ఓం మహాపద్మనిధీశాయ నమః |
ఓం పూర్ణాయ నమః || ౧౦ ||

ఓం పద్మనిధీశ్వరాయ నమః |
ఓం శంఖాఖ్య నిధినాథాయ నమః |
ఓం మకరాఖ్యనిధిప్రియాయ నమః |
ఓం సుఖఛాప నిధినాయకాయ నమః |
ఓం ముకుందనిధినాయకాయ నమః |
ఓం కుందాక్యనిధినాథాయ నమః |
ఓం నీలనిత్యాధిపాయ నమః |
ఓం మహతే నమః |
ఓం వరనిత్యాధిపాయ నమః |
ఓం పూజ్యాయ నమః || ౨౦ ||

ఓం లక్ష్మీసామ్రాజ్యదాయకాయ నమః |
ఓం ఇలపిలాపతయే నమః |
ఓం కోశాధీశాయ నమః |
ఓం కులోధీశాయ నమః |
ఓం అశ్వరూపాయ నమః |
ఓం విశ్వవంద్యాయ నమః |
ఓం విశేషజ్ఞానాయ నమః |
ఓం విశారదాయ నమః |
ఓం నళకూభరనాథాయ నమః |
ఓం మణిగ్రీవపిత్రే నమః || ౩౦ ||

ఓం గూఢమంత్రాయ నమః |
ఓం వైశ్రవణాయ నమః |
ఓం చిత్రలేఖామనప్రియాయ నమః |
ఓం ఏకపింకాయ నమః |
ఓం అలకాధీశాయ నమః |
ఓం పౌలస్త్యాయ నమః |
ఓం నరవాహనాయ నమః |
ఓం కైలాసశైలనిలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యదాయ నమః |
ఓం రావణాగ్రజాయ నమః || ౪౦ ||

ఓం చిత్రచైత్రరథాయ నమః |
ఓం ఉద్యానవిహారాయ నమః |
ఓం సుకుతూహలాయ నమః |
ఓం మహోత్సహాయ నమః |
ఓం మహాప్రాజ్ఞాయ నమః |
ఓం సదాపుష్పకవాహనాయ నమః |
ఓం సార్వభౌమాయ నమః |
ఓం అంగనాథాయ నమః |
ఓం సోమాయ నమః |
ఓం సౌమ్యదికేశ్వరాయ నమః |
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః || ౫౦ ||

ఓం పురూహతశ్రీయై నమః |
ఓం సర్వపుణ్యజనేశ్వరాయ నమః |
ఓం నిత్యకీర్తయే నమః |
ఓం లంకాప్రాక్తన నాయకాయ నమః |
ఓం యక్షాయ నమః |
ఓం పరమశాంతాత్మనే నమః |
ఓం యక్షరాజే నమః |
ఓం యక్షిణివిరుత్తాయ నమః |
ఓం కిన్నరేశ్వరాయ నమః |
ఓం కింపురుషనాథాయ నమః || ౬౦ ||

ఓం ఖడ్గాయుధాయ నమః |
ఓం వశినే నమః |
ఓం ఈశానదక్షపార్శ్వస్థాయ నమః |
ఓం వాయునామసమాశ్రయాయ నమః |
ఓం ధర్మమార్గైకనిరతాయ నమః |
ఓం ధర్మసంముఖసంస్థితాయ నమః |
ఓం నిత్యేశ్వరాయ నమః |
ఓం ధనాధ్యక్షాయ నమః |
ఓం అష్టలక్ష్మ్యాశ్రీతాలయాయ నమః |
ఓం మనుష్యధర్మణ్యే నమః || ౭౦ ||

ఓం సకృతాయ నమః |
ఓం కోశలక్ష్మీసమాశ్రితాయ నమః |
ఓం ధనలక్ష్మీనిత్యవాసాయ నమః |
ఓం ధాన్యలక్ష్మీనివాసభువయే నమః |
ఓం అశ్వలక్ష్మీసదావాసాయ నమః |
ఓం గజలక్ష్మీస్థిరాలయాయ నమః |
ఓం రాజ్యలక్ష్మీజన్మగేహాయ నమః |
ఓం ధైర్యలక్ష్మీకృపాశ్రయాయ నమః |
ఓం అఖండైశ్వర్యసంయుక్తాయ నమః |
ఓం నిత్యానందాయ నమః || ౮౦ ||

ఓం సుఖాశ్రయాయ నమః |
ఓం నిత్యతృప్తాయ నమః |
ఓం నిధివేత్రే నమః |
ఓం నిరాశాయ నమః |
ఓం నిరుపద్రవాయ నమః |
ఓం నిత్యకామాయ నమః |
ఓం నిరాకాంక్షాయ నమః |
ఓం నిరుపాధికవాసభువయే నమః |
ఓం శాంతాయ నమః |
ఓం సర్వగుణోపేతాయ నమః || ౯౦ ||

ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః |
ఓం సర్వసమ్మతాయ నమః |
ఓం సర్వాణికరుణాపాత్రాయ నమః |
ఓం సదానంద కృపాలయాయ నమః |
ఓం గంధర్వకులసంసేవ్యాయ నమః |
ఓం సౌగంధిక కుసుమప్రియాయ నమః |
ఓం స్వర్ణనగరీవాసాయ నమః |
ఓం నిధిపీఠసమాశ్రితాయ నమః |
ఓం మహామేరుద్రాస్తాయనే నమః |
ఓం మహర్షీగణసంస్తుతాయ నమః || ౧౦౦ ||

ఓం తుష్టాయ నమః |
ఓం శూర్పణకా జ్యేష్ఠాయ నమః |
ఓం శివపూజారథాయ నమః |
ఓం అనఘాయ నమః |
ఓం రాజయోగసమాయుక్తాయ నమః |
ఓం రాజశేఖరపూజయే నమః |
ఓం రాజరాజాయ నమః |
ఓం కుబేరాయ నమః || ౧౦౮ ||

| ఇతీ శ్రీ కుబేర అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణమ్ ||

Kubera Mantram Ashtothram in English

om kuberaya namah |
om dhanadaya namah |
om shrimate namah |
om yaksheshaya namah |
om guhyakeshvaraya namah |
om nidhishaya namah |
om shankarasakhaya namah |
om mahalakshminivasabhuve namah |
om mahapadmanidhishaya namah |
om purnaya namah || 10 ||
om padmanidhishvaraya namah |
om shankhakhyanidhinathaya namah |
om makarakhyanidhipriyaya namah |
om sukachchhapanidhishaya namah |
om mukundanidhinayakaya namah |
om kundakyanidhinathaya namah |
om nilanityadhipaya namah |
om mahate namah |
om varanidhidipaya namah | (varanityadhipaya namah) |
om pujyaya namah || 20 ||
om lakshmisanrajyadayakaya namah |
om ilapilapatyaya namah |
om koshadhishaya namah |
om kulodhishaya namah |
om ashvarudhaya namah |
om vishvavandyaya namah |
om visheshajnaya namah |
om visharadaya namah |
om nalakubaranathaya namah |
om manigrivapitre namah || 30 ||
om gudhamantraya namah |
om vaishravanaya namah |
om chitralekhamanahpriyaya namah |
om ekapingaya namah |
om alakadhishaya namah |
om baulasthaya namah |
om naravahanaya namah |
om kailasashailanilayaya namah |
om rajyadaya namah |
om ravanagrajaya namah || 40 ||
om chitrachaitrarathaya namah |
om udyanaviharaya namah |
om sukutuhalaya namah |
om mahotsahaya namah |
om mahaprajnaya namah |
om sadapushpakavahanaya namah |
om sarvabhaumaya namah |
om anganathaya namah |
om somaya namah |
om saunyadikeshvaraya namah || 50 ||
om punyatmane namah |
om puruhuta shriyai namah |
om sarvapunyajaneshvaraya namah |
om nityakirtaye namah |
om nitivetre namah |
om lankaprakdhananayakaya namah |
om yakshaya namah |
om paramashantatmane namah |
om yaksharajaya namah |
om yakshinivritaya namah || 60 ||
om kinnareshaya namah |
om kimpurushaya namah |
om nathaya namah |
om khadgayudhaya namah |
om vashine namah |
om ishanadakshaparshvasthaya namah |
om vayuvamasamashrayaya namah |
om dharmamarganirataya namah |
om dharmasammukhasansthitaya namah |
om nityeshvaraya namah || 70 ||
om dhanadhyakshaya namah |
om ashtalakshmi ashritalayaya namah |
om manushyadharmine namah |
om sakritaya namah |
om koshalakshmi samashritaya namah |
om dhanalakshmi nityavasaya namah |
om dhanyalakshmi nivasabhuve namah |
om ashvalakshmi sadavasaya namah |
om gajalakshmi sthiralayaya namah |
om rajyalakshmi janmagehaya namah || 80 ||
om dhairyalakshmi kripashrayaya namah |
om akhandaishvarya sanyuktaya namah |
om nityanandaya namah |
om sukhashrayaya namah | (sagarashrayaya namah) |
om nityatriptaya namah |
om nidhidhatre namah |
om nirashrayaya namah |
om nirupadravaya namah |
om nityakamaya namah |
om nirakankshaya namah || 90 ||
om nirupadhikavasabhuve namah |
om shantaya namah |
om sarvagunopetaya namah |
om sarvajnaya namah |
om sarvasammataya namah |
om sarvanikarunapatraya namah |
om sadanandakripalayaya namah |
om gandharvakulasansevyaya namah |
om saugandhikusumapriyaya namah |
om svarnanagarivasaya namah || 100 ||

Tag : lyrics

Relative Posts