DreamPirates > Lyrics > Om Mahapraana Deepam Lyrics

Om Mahapraana Deepam Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-01-28 00:00:00

Om Mahapraana Deepam Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Vedavyasa
Singer : Shankar Mahadevan
Composer : Hamsalekha
Publish Date : 2023-01-28 00:00:00

Om Mahapraana Deepam Lyrics


Song Lyrics :

ఓం మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
మఃఓంకార రూపం శివమ్ శివమ్
మహాసూర్య చంద్రాది నేత్రం పవిత్రం
మహా ఘాడ తిమిరాంతకంసౌరగాత్రం

మహా కాంతి బీజం మహా దివ్య తేజం
భవాని సమేతం భజే మంజునాథమ్
ఓం ఓం ఓం
నమః శంకరాయచ మయస్కరాయచ
నమశ్శివాయచ శివతరాయచ
బావహారయాచా

మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్

అద్వైత భాస్కరం అర్ధనారీశ్వరం
హృదశహృదయంగమం
చతురుధాది సంగమం
పంచభూతాత్మకం శతశత్రునాశకం
సప్తాశ్వరేశ్వరం అష్టసిద్ధిశ్వరం
నవరసమానోహరం దశదిశసువిమలామ్

ఏకాదశోజ్వలం ఎకనాథేశ్వరం
ప్రస్తుతివ శంకరం
ప్రణత జన కింకరం
దుర్జనభయంకరం సజ్జనశుభంకరం
ప్రాణి భవతారకం ప్రకృతి హిత కరకం
భువన భవ్య భావదాయకం
భాగ్యాత్మకం రక్షకమ్

ఈశం సురేశం ఋషేశం పారేశేమ్
నటేశం గౌరీశం గణేశం భూతేశం
మహామధుర పంచాక్షరీ మంత్రం మార్షన్
మహా హర్ష వర్ష ప్రవర్షం సుశీర్షం

ఓం నమోహరాయచ స్వరాహారయాచా
పురహరాయచ రుద్రయచ భద్రయచ
ఇంద్రయచ నిత్యాయచ నిర్నిత్యయచ

మహాప్రాణ దీపం శివమ్ శివమ్
భజే మంజునాథమ్ శివమ్ శివమ్

దండండ దండండ
దండండ దండండ
దాన్కదినదా నవ
తాండవ డంబరం
తతిమ్మి తకధిమ్మీ దిధిమ్మీ
ధిమిధిమ్మీ సంగీత సాహిత్య
శుభ కమల భంభారం

ఓంకార ఘ్రిన్కర శృంగారా ఐనకర
మంత్ర బీజాక్షరం మంజునాథేశ్వరం
ఋగ్వేద మాంద్యం యజుర్వేద వైద్యం
సమ ప్రగీతమ్ అడ్తార్వప్రభాతం
పురాణేతిహాశం ప్రసిద్ధం విశుద్ధం
ప్రపంచాయికసూత్రం విరుద్ధం సుసిధం

నాకారం మకరం శిఖరం వికారం
ఎకరం నిరాకరసకరసరం
మహాకాలాకాలం మహా నీలకంఠం
మహానందనందం మహత్తట్టహాసం
ఝాటాఝటా రంగైక గంగ సుచిత్రం
జ్వాలాద్రుద్రనేత్రం సుమిత్రమ్ సుగోత్రం

మహాకాశంబ్యాసం మహాభానులింగం
మహాభర్త్రువర్ణం సువర్ణం ప్రవర్ణం

సౌరాష్ట్ర సుందరం సోమనాదీశ్వరం
శ్రీశైల మందిరం శ్రీ మల్లికార్జునం
ఉజ్జయిని పుర మహా కాలేశ్వరం
వైద్యనాథేశ్వరం మహా భీమేశ్వరం
అమర లింగేశ్వరం వామలిగేశ్వరం
కాశి విశ్వేశ్వరం పరం గ్రీష్మేశ్వరం
త్రయంబకదీశ్వరం నాగలింగేశ్వరం
శ్రీ కేదార లింగేశ్వరం

అగ్ని లింగాత్మకం జ్యోతి లింగాత్మకం
వాయు లింగాత్మకం ఆత్మ లింగాత్మకం
అఖిల లింగాత్మకం అగ్ని సోమాత్మకం

అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం
అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం
అనధిమ్ అమేయం అజేయం అచింత్యం
అమోఘం అపూర్వం అనంతం అఖండం

ధర్మస్థళక్షేత్ర వరపరంజ్యోత్యం
ధర్మస్థళక్షేత్ర వరపరంజ్యోత్యం
ధర్మస్థళక్షేత్ర వరపరంజ్యోత్యం

ఓం నమః సోమయాచ
సౌమ్యయాచ భవ్యయచ
భాగ్యాయాచ శాంతాయచ
శౌర్యాయచ యోగయచ
భోగాయచ కలయచ
కాంతాయచ రమ్యయచ
గమ్యాయచ ఈశాయచ
శ్రీశాయచ శర్వాయచ
సర్వయచా

om maha pranadeepam shivam shivam
mahomkara roopam shivam shivam
maha surya chandradi nethram pavithram
maha gaadha timiranthakam souragathram
maha kaanthi beejam maha divya tejam
bhavani sametham bhaje manjunatham

o..ooomm….ooomm..om…
namashankarayacha mayaskarayacha
namashivayacha shivatarayacha bhavaharayacha

mahaprana deepam shivam shivam
bhaje manjunatham shivam shivam

advaitha bhaskaram ardhanaarishwaram
hrudusha hrudhayangamam chaturidhavihangamam
pancha bhoothatmakam shatchatrunashakam
saptha swareshwaram ashtasiddhishwaram
navarasa manoharam
dasha dishaasuvimalam
ekadashojwalam ekanatheshwaram
prasthushivashankaram pranatha jana kinkaram
durjana bhayankaram sajjana shubhankaram
haaribhava taarakam prakruthi vibha taarakam
bhuvana bhavya bhava naayakam bhaagyathmakam rakshakam
eesham suresham rushesham paresham
natesham gourisham ganesham bhoothesham
maha madhura panchakshari manthra maadhyam maha harsha
varsha pravarsham sudheesham
om namo harayacha swara harayacha pura harayacha
rudrayacha bhadrayacha indrayacha nithyayacha nir nidrayacha

maha pranadeepam shivam shivam…
bhaje manjunatham shivam shivam

dum dum (du dumdam)-3 dadhanka ninaadha nava tandavaadambaram
thadhimmi thakadhimmhi dhidhimmi dhimidhimmi sangeetha
saahithya suma samaram ambaram
omkara hreemkaara srimkaara hraimkaara manthra beejaksharam manjunaatheyshwaram

rugveda maadhyam yajurveda vedyam kaama prageetham adharma
praghatham puranethihasam prasiddham vishuddham
prapanchaika dhootham vibhuddham suhiddham

na kaaram ma kaaram vi kaaram ba kaaram ya kaaram niraakaara
saakaara saaram maha kaala kaalam maha neelakantam
maha nandha gangam mahattattahaasam jata joota rangaika ganga
suchitram jwala rudhra nethram sumithram sugothram
mahakaasha bhaasham maha bhaanu lingam…
maha hantu varnam suvarnam pravarnam
souraashtra sundharam somanaatheeshwaram
srishaila mandhiram srimallikaarjunam
ujjayinipura maha kaaleshwaram
vaidhyanaatheshwaram maha bheemeshwaram
amara lingeshwaram bhaava lingeshwaram
kaashi vishweshwaram param grishneshwaram
tryambakaadhishwaram naagalingeshwaram
sreeeeeeeeeeeeeeee kedharalingeshwaram
agnilingathmakam jyothilingathmakam
vaayulingathmakam aathmalingathmakam
akhilalingathmakam agnihomathmakam..
anaadim ameyam ajeyam achinthyam amogham apoorvam anantham akhandam (2x)

dharmasthala kshetra vara paramjyothim…(3x)

om… nama somayacha sowmyayacha bhavyayacha bhagyayacha
shanthayacha shouryayacha yogayacha bhogayacha kaalayacha
kaanthayacha ramyayacha gamyayacha eeshayacha srishaayacha
sharvayacha sarvaya-cha..

<iframe width="559" height="409" src="https://www.youtube.com/embed/1lPozjD-WJA" title="Sri Manjunatha Video Songs | Om Mahapraana Deepam | Breathless Song | Arjun | TeluguOne" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Om Mahapraana Deepam Lyrics

Relative Posts