DreamPirates > Lyrics > Raghunandana lyrics - Hanuman - Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali Lyrics

Raghunandana lyrics - Hanuman - Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2024-03-06 00:00:00

Raghunandana lyrics - Hanuman - Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali Lyrics

Film/Album : HanuMan
Language : Telugu
Lyrics by : Tripuraneni Kalyanac
Singer : Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardh
Composer : Saicharan Bhaskaruni
Publish Date : Feb 20, 2024

Raghunandana lyrics - Hanuman - Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali Lyrics


Song Lyrics :

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana

Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana

Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...

Ari Bhajana Ari Ari Bhajana Arimadbhajana Dashamukakampana

Badabakrita Badabakrita Badabanalakrita bahubhasmarchana
Jaya Ketana Jaya Jaya Ketana
Jayahaya Prapuna
Jayamida dhapugane

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana
Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...
Ari Bhajana Ari Ari Bhajana Arimadbhajana Dashamukakampana
Badabakrita Badabakrita Badabanalakrita bahubhasmarchana
Jaya Ketana Jaya Jaya Ketana
Jayahaya Prapana
Jayamida dhapugane

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Raghunandana lyrics - Hanuman - Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardhan Chavali Lyrics

Relative Posts