DreamPirates > Lyrics > Raghunandana lyrics - HanuMan(Telugu) | Saicharan, Lokeshwar,Harshavardhan, Kalyana Lyrics

Raghunandana lyrics - HanuMan(Telugu) | Saicharan, Lokeshwar,Harshavardhan, Kalyana Lyrics

Submitted By : DreamPirates | Last Updated : 2024-02-29 00:00:00

Raghunandana lyrics - HanuMan(Telugu) | Saicharan, Lokeshwar,Harshavardhan, Kalyana Lyrics

Film/Album : Hanuman
Language : TELUGU
Lyrics by : Tripuraneni Kalyana
Singer : Saicharan Bhaskaruni, Lokeshwar Edara, Harshavardh
Composer : GowraHari
Publish Date : 2024-02-29 00:00:00

Raghunandana lyrics  - HanuMan(Telugu) | Saicharan, Lokeshwar,Harshavardhan, Kalyana Lyrics


Song Lyrics :

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana

Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana

Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...

Ari Bhajana Ari Ari Bhajana Arimadbhajana Dashamukakampana

Badabakrita Badabakrita Badabanalakrita bahubhasmarchana
Jaya Ketana Jaya Jaya Ketana
Jayahaya Prapuna
Jayamida dhapugane

Raghu Nandana Raghu Raghu Nandana Raghuvarasevana Raghupatichayana
Satayojana Satasatyojana
Sharadhiniyajana Sharaparilanghana...
Ari Bhajana Ari Ari Bhajana Arimadbhajana Dashamukakampana
Badabakrita Badabakrita Badabanalakrita bahubhasmarchana
Jaya Ketana Jaya Jaya Ketana
Jayahaya Prapana
Jayamida dhapugane

Tag : lyrics

Relative Posts