DreamPirates > Lyrics > Rangeli Holi Lyrics

Rangeli Holi Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-07-18 03:52:34

Rangeli Holi Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Sirivennela Seethara
Singer : Shankar mahadevan
Composer : chakri
Publish Date : 2023-07-18 03:52:34

Rangeli Holi Lyrics


Song Lyrics :

కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణా...
హే రామ రామ రామా
చిన్నా పెద్దా అంతా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
పండుగ చేయ్యలంటా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
తీపి చేదు అంతా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
పంచి పెట్టలంటూ
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...

పల్లవి:
హేయ్ రంగేళి హోలీ రంగా మార్కేలీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలి
రవ్వల రింగుచోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ
ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలి
పంచాంగం చెబితేగాని పండుగ రానందా
సంతోషంగా గడపడానికో సుముహుర్తం ఉంటుందా
జీం తనకథ తకథిమి జిం తనక్ థ "2" "రంగేళి హోలీ"

చరణం:
తినేది చేదని తెలిసి అది ఉగాది విందని తలచి
ఇష్టపడే ఆ పూటే అలవాటైతే... ప్రతిరోజు వసంతమవుతుంది
గడపలు అన్ని జరిపి ఆ గణపతి పండుగ జరిపి
నిమజ్జనం కాని జనం జరిపే పయనం
నిత్య భాద్రపదం అవుతుంది
లోకులు చీకటి తొలగించే శుభసమయం కోసం వెతికే
చూపులు దీపాలుగా చేసే... జాగరణే... శివరాత్రి
ప్రత్యేకంగా బంధువులొచ్చె రోజు ఒకటుండలా
చుట్టూ ఇందరు చుట్టాలుంటే సందడిగాలేదా "రంగేళి హోలీ"

చరణం:
కన్నుల జోలపదాలై కొల్లలా జానపదలై
నరుడికి గీత పదమై నడవడమంటే... అర్థం కృష్ణజయంతి...
అందరి ఎండకు మనమే పందిరయ్యే క్షణమే
మంచితనం అంటారని గుర్తించడమే.. శ్రీరామనవమయ్యింది
మనలో మనమే కలహించి... మనలో మనిషిని తలతుంచి
విజయం సాధించే క్షణమే దసరా... దశమి... అవుతుంది
పదుగురు పంచిన వెచ్చని ఊపిరి భోగిమంటైంది
మది ముంగిలిలో ముగ్గులు వేసే శాంతే సంక్రాంతి
గొబ్బియలో... గొబ్బియల్లో ..."2"
ఒకటి రెండు అంటూ విడిగా లెక్కడితే
తొమ్మిది గుమ్మం దాటవు ఎప్పుడు అంకెలు ఎన్నంటే
పక్కన నిలబెడుతూ కలుపుకుపోతుంటే...
లెక్కలకైనా లెక్కలకందవు సంఖ్యలు ఎన్నంటే హే....
నువ్వునువ్వుగా నేను నేనుగా ఉన్నామనుకుంటే
కోట్ల ఒక్కటై ఎవరి ముసుగులో వాళ్ళు ఉన్నామంతే
నిన్ను నన్ను కలిపి మనమని అనుకున్నామంటే
ప్రపంచజనాభా మొత్తం కలిపితే మనిషితనం ఒక్కటే
మనిషితనం ఒక్కటే...

Kishna krishna krishna…. He rama rama rama…

China pedda anthaa… panduga cheyyalanta

Teepi chedu anthaa… panchi peddalanta…

Rangeli holi… hungama keli

Ekkada nuvvunte… akkada jaragaali…

Ravvala rincholi… siri divvela diwali…

Eppudu rammante… appudu raavaali…

Panchaangam chebithe gani panduga raanandha

Santoshanga gadha pataniko sumahoortham untundaa…

Thinedi chedani thelisi… adi ugadi vintani thalachi…

Ishtapade aa poothe alavataithe

Prathiroju vasanthamouthudi

Gadapalu anni jaripi… aa ganapathi panduga jaripi

Nimajanam kani janam jaripe payanam

Nithya bhadrapadamauthundi lokula chikati tholiginche

Subhasamayam kosam vethike

Choopulu deepaluga chese jaagarane sivarathri…

Prathyekanga banduvulochhe rojokatundalaa…

Chuttu indharu chuttalunte sandadhiga lede…

Thallula jolapadhalai… gollala jana padhalai…

Narudiki geeta padamai nadavadamante

Ardham krishnajayanthi andari endaku maname…

Pandhiraye lakshaname

Manishithanam mantarani gurthinchadame

Sri ramanavamayindhi manalo maname kalahinchi

Manalo manishini thalapinchi

Vijayam sadhinche kshaname dasara dashami avuthundhi…

Padhuguru panchina vechani oopiri bhogi mantayindhi…

Madhi mungililo muggulu vese santhe sankranti

Okati rendantu vidigaa lekkedithe…

Thommidhi gummam dhatavu epudu ankelu ennante

Pakkana nilabeduthu kalupuku pothunte…

Lekkalakaina lekkalakandhavu sankhyalu ennante

Nuvvu nuvvuga nenu nenuga unnamanukunte

Kotla okatai evari musugulo vaaluntamanthe

Ninnu nannu kalipi manamani anukunnamante

Prapancha janabha motham kalivithe

Manishithanam okate… manishithanam okateకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణా...
హే రామ రామ రామా
చిన్నా పెద్దా అంతా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
పండుగ చేయ్యలంటా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
తీపి చేదు అంతా
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...
పంచి పెట్టలంటూ
జమ్ చికచిక జమ్ "2" హోయ్...

పల్లవి:
హేయ్ రంగేళి హోలీ రంగా మార్కేలీ
ఎక్కడ నువ్వుంటే అక్కడ జరగాలి
రవ్వల రింగుచోలీ సిరిదివ్వెల దీవాళీ
ఎప్పుడు రమ్మంటే అప్పుడు రావాలి
పంచాంగం చెబితేగాని పండుగ రానందా
సంతోషంగా గడపడానికో సుముహుర్తం ఉంటుందా
జీం తనకథ తకథిమి జిం తనక్ థ "2" "రంగేళి హోలీ"

చరణం:
తినేది చేదని తెలిసి అది ఉగాది విందని తలచి
ఇష్టపడే ఆ పూటే అలవాటైతే... ప్రతిరోజు వసంతమవుతుంది
గడపలు అన్ని జరిపి ఆ గణపతి పండుగ జరిపి
నిమజ్జనం కాని జనం జరిపే పయనం
నిత్య భాద్రపదం అవుతుంది
లోకులు చీకటి తొలగించే శుభసమయం కోసం వెతికే
చూపులు దీపాలుగా చేసే... జాగరణే... శివరాత్రి
ప్రత్యేకంగా బంధువులొచ్చె రోజు ఒకటుండలా
చుట్టూ ఇందరు చుట్టాలుంటే సందడిగాలేదా "రంగేళి హోలీ"

చరణం:
కన్నుల జోలపదాలై కొల్లలా జానపదలై
నరుడికి గీత పదమై నడవడమంటే... అర్థం కృష్ణజయంతి...
అందరి ఎండకు మనమే పందిరయ్యే క్షణమే
మంచితనం అంటారని గుర్తించడమే.. శ్రీరామనవమయ్యింది
మనలో మనమే కలహించి... మనలో మనిషిని తలతుంచి
విజయం సాధించే క్షణమే దసరా... దశమి... అవుతుంది
పదుగురు పంచిన వెచ్చని ఊపిరి భోగిమంటైంది
మది ముంగిలిలో ముగ్గులు వేసే శాంతే సంక్రాంతి
గొబ్బియలో... గొబ్బియల్లో ..."2"
ఒకటి రెండు అంటూ విడిగా లెక్కడితే
తొమ్మిది గుమ్మం దాటవు ఎప్పుడు అంకెలు ఎన్నంటే
పక్కన నిలబెడుతూ కలుపుకుపోతుంటే...
లెక్కలకైనా లెక్కలకందవు సంఖ్యలు ఎన్నంటే హే....
నువ్వునువ్వుగా నేను నేనుగా ఉన్నామనుకుంటే
కోట్ల ఒక్కటై ఎవరి ముసుగులో వాళ్ళు ఉన్నామంతే
నిన్ను నన్ను కలిపి మనమని అనుకున్నామంటే
ప్రపంచజనాభా మొత్తం కలిపితే మనిషితనం ఒక్కటే
మనిషితనం ఒక్కటే...

Kishna krishna krishna…. He rama rama rama…

China pedda anthaa… panduga cheyyalanta

Teepi chedu anthaa… panchi peddalanta…

Rangeli holi… hungama keli

Ekkada nuvvunte… akkada jaragaali…

Ravvala rincholi… siri divvela diwali…

Eppudu rammante… appudu raavaali…

Panchaangam chebithe gani panduga raanandha

Santoshanga gadha pataniko sumahoortham untundaa…

Thinedi chedani thelisi… adi ugadi vintani thalachi…

Ishtapade aa poothe alavataithe

Prathiroju vasanthamouthudi

Gadapalu anni jaripi… aa ganapathi panduga jaripi

Nimajanam kani janam jaripe payanam

Nithya bhadrapadamauthundi lokula chikati tholiginche

Subhasamayam kosam vethike

Choopulu deepaluga chese jaagarane sivarathri…

Prathyekanga banduvulochhe rojokatundalaa…

Chuttu indharu chuttalunte sandadhiga lede…

Thallula jolapadhalai… gollala jana padhalai…

Narudiki geeta padamai nadavadamante

Ardham krishnajayanthi andari endaku maname…

Pandhiraye lakshaname

Manishithanam mantarani gurthinchadame

Sri ramanavamayindhi manalo maname kalahinchi

Manalo manishini thalapinchi

Vijayam sadhinche kshaname dasara dashami avuthundhi…

Padhuguru panchina vechani oopiri bhogi mantayindhi…

Madhi mungililo muggulu vese santhe sankranti

Okati rendantu vidigaa lekkedithe…

Thommidhi gummam dhatavu epudu ankelu ennante

Pakkana nilabeduthu kalupuku pothunte…

Lekkalakaina lekkalakandhavu sankhyalu ennante

Nuvvu nuvvuga nenu nenuga unnamanukunte

Kotla okatai evari musugulo vaaluntamanthe

Ninnu nannu kalipi manamani anukunnamante

Prapancha janabha motham kalivithe

Manishithanam okate… manishithanam okate

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Rangeli Holi Lyrics

Relative Posts