DreamPirates > Lyrics > Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics Lyrics

Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-01-08 00:00:00

Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics Lyrics

Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics  Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : NA
Singer : Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics
Composer :
Publish Date : 2023-01-08 00:00:00


Song Lyrics :

Sojugada Sooju Mallige Lyrics Beginning

Kannada Version

ಮ್ಽಽಽಽಽಽ
ಮಾದೇವ ಮಾದೇವ ಮಾಽಽದೇವ ಮಾಽದೇವಽಽ
ಮಾದೇವಾಽಽಽ ಮಾದೇವಾಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇವಾಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇವಾಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽ ವಾಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽಏಽಽಽಽ ವಾಽಽಽಽಽಽ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ಅಂದಾವರೆ ಮುಂದಾವರೆ ಮತ್ತೆ ತಾವರೆ ಪುಷ್ಪ
ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆಽಽ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆಽ
ಚಂದಕ್ಕಿ ಮಾಲೆ ಬಿಲ್ಪತ್ರೆ ತುಳಸಿ ದಳವ
ಮಾದಪ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದುಽಽ ಮಾಽದೇವ ನಿಮ್ಮ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ

ತಪ್ಪಽಳೆ ಬೆಳಗಿವ್ನಿಽ ತುಪ್ಪಾವಾ ಕಾಯ್ಸಿವ್ನಿ
ಕಿತ್ತಽಳೆ ಹಣ್ಣಾ ತಂದಿವ್ನಿಽಽ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಗೆ
ಕಿತ್ತಽಳೆ ಹಣ್ಣಾಽ ತಂದಿವ್ನಿ ಮಾದಪ್ಪ
ಕಿತ್ತಾಡಿ ಬರುವ ಪರಷೆಗೆಽ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ

ಬೆಟ್ಟಽತ್ಕೊಂಡೋಽಽಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ್ಯಾಕ
ಬೆಟ್ಟದ್ ಮಾದೇವ ಗತಿಯೆಂದುಽ ಮಾದೇವ ನೀವೇಽಽಽಽಽಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽಽಽ ವ ನೀವೇಽಽಽಽಽಽಽಽಏಽಽಏಽಽ
ಮಾಽಽಽಽ ದೇವ ನೀವೇಽಽ
ಮಾಽಽಽಽ ದೇವ ನೀಽಽಽಽವೇ
ಬೆಟ್ಟಽತ್ಕೊಂಡೋಗೋರ್ಗೆ ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ್ಯಾಕ
ಬೆಟ್ಟದ್ಽ ಮಾದೇವ ಗತಿಯೆಂದುಽಽ ಮಾದೇವ ನೀವೇಽಽ
ಬೆಟ್ಟದ್ಽ ಮಾದೇವಽ ಗತಿಯಿಂದು ಅವರಿನ್ನು
ಹಟ್ಟಿ ಹಂಬಲವ ಮರೆತಾರೋಽ ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮಽ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ

ಹುಚ್ಚೆಳ್ಳು ಹೂವ್ನಂಗೆಽ ಹೆಚ್ಚೇವೋ ನಿನ್ನ ಪರುಸೆ
ಹೆಚ್ಚಽಳಗಾರ ಮಾದಯ್ಯಾಽಽಽ ಮಾದಯ್ಯ ನೀನೇ
ಹೆಚ್ಚಽಳಽಽಗಾರ ಮಾದಯ್ಯಾಽಽ ಏಳು ಮಲೆಯ
ಹೆಚ್ಚೇವು ಗೌರಳ್ಳಿ ಕಣಿವೇಲಿಽ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮಽ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆಽ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ
ಮಾಽದೇವ ನಿಮ್ಮ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆಽ
ಮಾದೇವ ನಿಮ್ಮ ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆಽಽ

[ ಮುಂದಿನ “ಮಾದೇವ” ಆಲಾಪನೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋರಸ್ನಲ್ಲಿ
ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜು ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಮಂಡೆ ಮ್ಯಾಲೆ ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ]

ಮಾಽಽಽಽ ದೇಽಽಽಽ ವಾಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽ ವಾಽಽಽ ಆಽಽಽ ಆಽಽಽ ಆಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽ ಏಽಽಽ ಏಽಽಽ ಏಽಽಽ ವಾಽಽ
ಮಾಽಽಽ ದೇಽಽಽ ವಾಽಽಽ ಆಽಽಽ
ಮಾಽಽ ದೇಽಽ ವಾಽಽ
ಮಾಽಽಽಽ ದೇಽಽಽಽಽಽ ವಾಽಽಽಽ
ಮಾಽಽಽಽ ದೇಽಽ ಏಽಽಽಽ ವಾಽ

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Sojugada Sooju Mallige Song Kannada Lyrics  Lyrics

Relative Posts