DreamPirates > Lyrics > Sthuthi padutake song Lyrics

Sthuthi padutake song Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-11-05 07:57:06

Sthuthi padutake song Lyrics

Sthuthi padutake song  Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Ps. John Wesly
Singer : Ps. John Wesly
Composer :
Publish Date : 2023-11-05 07:57:06


Song Lyrics :

స్తుతి పాడుటకే బ్రతికించిన
జీవనదాతవు నీవేనయ్యా
ఇన్నాళ్లుగా నన్ను పోషించినా
తల్లివలె నన్ను ఓదార్చినా
నీ ప్రేమ నాపై ఎన్నడు మారదు యేసయ్యా
జీవిత కాలమంత ఆధారం నీవేనయ్యా
నా జీవిత కాలమంత ఆరాధించి ఘనపరతును
ప్రాణభయమును తొలగించినావు
ప్రాకారములను స్థాపించినావు
సర్వజనులలో నీ మహిమ వివరింప
దీర్ఘాయువుతో నను నింపినావు
నీ కృపా బాహుళ్యమే వీడని అనుబంధమై
తలచిన ప్రతిక్షణమున నూతన బలమిచ్చెను
నాపై ఉదయించె నీ మహిమ కిరణాలు
కనుమరుగాయెను నా దుఖ: దినములు
కృపలను పొంది నీ కాడి మోయుటకు లోకములోనుండి ఏర్పరచినావు
నీ దివ్య సంకల్పమే అవనిలో శుభప్రదమై
నీ నిత్య రాజ్యమునకై నిరీక్షణ కలిగించెను
హేతువులేకయే ప్రేమించినావు
వేడుకగా ఇల నను మార్చినావు
కలవరమొందిన వేళలయందు నా చేయి విడువక నడిపించినావు
నీ ప్రేమ మాధుర్యమే నా నోట స్తుతిగానమై
నిలిచిన ప్రతిస్థలమున పారెను సెలయేరులై

ஸ்துதி பாடுடகே பிரத்திகித்த
வாழ்க்கைதாதவு நீவேனய்யா
இன்னாறுகா என்னைப் பெற்றினா
தாய்வலெ என்னை ஓதார்சினா நீ காதல் நாபை
என்னடு மாறாது யேசய்யா - 2 வாழ்நாள் முழுவதும் ஆதரம் நீவெனய்ய நா வாழ்க்கை காலமந்த ஆராதித்து கனபரதுனு பிராணபயமுனு நீக்கினாவு பிராகாரமுளை நிறுவினாவு சர்வஜனுவில்
நீ
மஹிம விவரிப்பாய் நீ மஹிம விவரிப்பாய்

தலைச்சின
பிரதிக்ஷணமுன - புதிய பலமிச்சேன் நாபை உதயஞ்செ நீ மஹிம கிரணங்கள் கனுமருகயெனு நா துக்கதினமுள் கிருபகளைபொந்தி நீ காடி மோயலுக்கு லோகமுளனுண்டி ஏர்படுத்தினவு - 2 நீ திவ்ய சங்கல்பமே - அவனிலோ சுபபிரதமாய் நீ நித்திய ராஜ்யமுனகை - நிரீக்ஷணத்தை உண்டாக்கியது ஹேதுவுலகயே காதலினவு நாவு விழாவாக இழ நனுடு வழிநடத்து நீ காதல் மாதுர்யமே - நா நோட ஸ்துதிகானமை நின்று போன பிரதிஸ்தலமுன - பாரெனு செலயேருலை

Sthuthi Padutake Brathikinchina
Jeevana Daathavu Neevenayyaa
Innaalluga Nannu Poshinchina
Thallivale Nanu Odhaarchinaa

Nee Prema Naapai Ennadu Maaradhu Yesayya
Jeevithakalamantha Aadhaaram Neevenayya
Naa Jeevitha Kaalamantha Aaraadhinchu Ghanaparathunu

Sthuthi Padutake Brathikinchina
Jeevana Daathavu Neevenayyaa

Praana Bhayamunu Tholaginchinaavu
Praakaaramulanu Sthaapinchinaavu
Sarwajanulalo Nee Mahima Vivarimpa
Dheergaayuvutho Nanu Nimpinaavu

Nee Krupaabaahulyame
Veedani Anubandhamai
Thalachina Prathi Kshanamuna
Noothan Balamichhenu

Naapai Udayinche Nee Mahima Kiranaalu
Kanumarugaayenu Naa Dhukhah Dhinamulu
Krupalanu Pondhi Nee Kaadi Moyutaku
Lokamulo Nundi Erparachinaavu

Nee Divya Sankalpame
Avanilo Shubhapradhamai
Nee Nithya Raajyamunakai
Nireekshana Kaliginchenu

Hethuvu Lekaye Preminchinaavu
Vedukaga Ila Nanu Maarchinaavu
Kalavaramondhina Velalayandhu
Naa Cheyi Viduvaka Nadipinchinaavu

Nee Prema Maadhuryame
Naa Nota Sthuthi Ganamai
Nilichina Prathi Sthalamuna
Paarenu Selayerulai

Sthuthi Padutake Brathikinchina
Jeevana Daathavu Neevenayyaa
Innaalluga Nannu Poshinchina
Thallivale Nanu Odhaarchinaa

Nee Prema Naapai Ennadu Maaradhu Yesayya
Jeevithakalamantha Aadhaaram Neevenayya
Naa Jeevitha Kaalamantha
Aaraadhinchu Ghanaparathunu

Sthuthi Paadutake Brathikinchina Song Translation

स्तुति गाने के लिए बच गया
आप जीवन के दाता हैं
हालाँकि इसने मुझे चार साल तक निभाया है
एक माँ के रूप में मुझे सांत्वना

मेरे लिए तेरा प्यार कभी नहीं बदलता, यशायाह
आप जीवन भर का आधार हैं
मैं इसे अपने पूरे जीवन के लिए मानता और संजोता हूं

स्तुति गाने के लिए बच गया
आप जीवन के दाता हैं

हमने मौत के डर को दूर कर दिया है
हमने प्राचीर खड़ी की
सबको अपनी महिमा समझाओ
मुझे दीर्घायु से भर दिया

हमने मौत के डर को दूर कर दिया है
हमने प्राचीर खड़ी की
सबको अपनी महिमा समझाओ
मुझे दीर्घायु से भर दिया

आपकी कृपा की प्रचुरता का अटूट संबंध है
विचार के क्षण में नई ताकत

स्तुति गाने के लिए बच गया
आप जीवन के दाता हैं
हालाँकि इसने मुझे चार साल तक निभाया है
एक माँ के रूप में मुझे सांत्वना

मेरे लिए तेरा प्यार कभी नहीं बदलता, यशायाह
आप जीवन भर का आधार हैं
मैं इसे अपने पूरे जीवन के लिए मानता और संजोता हूं

तेरी महिमा की किरणें जो मुझ पर उठती हैं
मेरे उदास दिन चले गए
अपने कैडी को ले जाने की कृपा
दुनिया से बना

तेरी महिमा की किरणें जो मुझ पर उठती हैं
मेरे उदास दिन चले गए
अपने कैडी को ले जाने की कृपा
दुनिया से बना

यह आपकी दिव्य इच्छा है जो उसमें धन्य है
मैं आपके शाश्वत राज्य की प्रतीक्षा कर रहा हूँ

स्तुति गाने के लिए बच गया
आप जीवन के दाता हैं
हालाँकि इसने मुझे चार साल तक निभाया है
एक माँ के रूप में मुझे सांत्वना

मेरे लिए तेरा प्यार कभी नहीं बदलता, यशायाह
आप जीवन भर का आधार हैं
मैं इसे अपने पूरे जीवन के लिए मानता और संजोता हूं

बिना वजह प्यार किया
इला ने मुझे एक उत्सव में बदल दिया
उथल-पुथल के समय
मेरे हाथ ने रिहाई का नेतृत्व किया

बिना वजह प्यार किया
इला ने मुझे एक उत्सव में बदल दिया
उथल-पुथल के समय
मेरे हाथ ने रिहाई का नेतृत्व किया

तेरी मुहब्बत की मिठास मेरी तारीफ का गीत है
परेनु सेलायरुलाई हर उस जगह पर जहां वे खड़े थे

स्तुति गाने के लिए बच गया
आप जीवन के दाता हैं
हालाँकि इसने मुझे चार साल तक निभाया है
एक माँ के रूप में मुझे सांत्वना

मेरे लिए तेरा प्यार कभी नहीं बदलता, यशायाह
आप जीवन भर का आधार हैं
मैं इसे अपने पूरे जीवन के लिए मानता और संजोता हूं

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Sthuthi padutake song  Lyrics

Relative Posts