DreamPirates > Lyrics > ఆరాధనా యేసు నీకే, పరాక్రమం గలవాడా, నీ కార్యములు, యెహోవా యిరే - Telugu Worship Lyrics

ఆరాధనా యేసు నీకే, పరాక్రమం గలవాడా, నీ కార్యములు, యెహోవా యిరే - Telugu Worship Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-10-27 07:41:30

ఆరాధనా యేసు నీకే, పరాక్రమం గలవాడా, నీ కార్యములు, యెహోవా యిరే - Telugu Worship Lyrics

ఆరాధనా యేసు నీకే, పరాక్రమం గలవాడా, నీ కార్యములు, యెహోవా యిరే  - Telugu Worship Lyrics
Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Ekklesia
Singer : Ekklesia
Composer : Ekklesia
Publish Date : 2023-10-27 07:41:30


Song Lyrics :

ప :ఆరాధనా యేసు నీకె.. ఆరాధనా యేసునీకె "2"

1.గాలి, నీరు అగ్నియు ని అద్భుతమాటకు లోబడుచునే ఉన్నవి అన్నివేళలా "2"

"ఆరాధనా "" ని చిత్తమునే "

2. నీటిపైన నడిచిన ని అద్భుత పాదముల్

చూచుచు నే నడిచెద అన్నివేళలా... "2"

" ఆరాధన " "చిత్తమునే "

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

ఆరాధనా యేసు నీకే, పరాక్రమం గలవాడా, నీ కార్యములు, యెహోవా యిరే  - Telugu Worship Lyrics

Relative Posts