DreamPirates > Lyrics > Kannil Kannil lyrics (Malayalam) - Sita Ramam | Harisankar K.S, Sinduri S Lyrics

Kannil Kannil lyrics (Malayalam) - Sita Ramam | Harisankar K.S, Sinduri S Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2022-09-13 00:00:00

Kannil Kannil lyrics (Malayalam) - Sita Ramam | Harisankar K.S, Sinduri S Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Arun Alat
Singer : Harisankar K.S, Sinduri S
Composer : Vishal Chandrashekha
Publish Date : 2022-09-13 00:00:00

Kannil Kannil lyrics (Malayalam) - Sita Ramam | Harisankar K.S, Sinduri S Lyrics


Song Lyrics :

കാലം നമ്മില് താന്നോര് വരമ്
സുദീപ്തമീ സ്വയം വരം
സ്വപ്നം പൊലിനീ സമാഗമം
മനം മുഖം സുഹാസിതം

ഉയിരുകൾ അലിയുന്നുവോ
മുകിൽ കുടഞ്ഞ മാരിയിൽ

ഇനി അനുരാഗമാം
മധുരം അരിഞ്ചിദാൻ
വിരുകാൽ കോർത്തിദാം
അരികിൽ ഇരുണ്ണിദാം സദാ

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കനവലിഞ്ഞു
കടലുപോലെ പ്രണയമായ്
ഈ സുദിനം ആനന്ദമായ്

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കനവലിഞ്ഞു
കടലുപോലെ പ്രണയമായ്
ഈ സുദിനം ആനന്ദമായ്

തോട്ടു തോട്ടൊണായ് ചെര്ണ്ണീര്കം
പാട്ടൊന്നു പാടി തറാം
നലേരേയായ് നമല് കാതിദുമീ
മോഹൻഗൽ പങ്കു വക്കം

ഒരു പുഴായ് ഓഴുകുവൻ
ദിഷകൽ തേദി നാം
പുത്തി ശലഭമഥേന്മ പോൾ
നാനികൽ തെദി നാം

പുലരിയിൽ എത്ര മാത്രക്കൽ
ഇരു മനം ഓണ്നു ചെര്ണിദാന്
പലാവുരു താനിയെ ഉനാരും
പ്രാണായ കാവ്യാമൈ ഇത്താ ഇതാ

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കനവലിഞ്ഞു
കടലുപോലെ പ്രണയമായ്
ഈ സുദിനം ആനന്ദമായ്

കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ കനവലിഞ്ഞു
കടലുപോലെ പ്രണയമായ്
ഈ സുദിനം ആനന്ദമായ്

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Kannil Kannil lyrics (Malayalam) - Sita Ramam | Harisankar K.S, Sinduri S Lyrics

Relative Posts