DreamPirates > Lyrics > NINU NAMINACHO Song telugu & english Lyrics

NINU NAMINACHO Song telugu & english Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-04-24 12:07:56

NINU NAMINACHO Song telugu & english Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : AR Stevenson
Singer : A.R Stevenson
Composer : AR Stevenson
Publish Date : 2023-04-24 12:07:56

NINU NAMINACHO Song   telugu & english Lyrics


Song Lyrics :

నిను నమ్మినచో సిగ్గుపడనీయవు
నను నెమ్మదితో నీవే ఉంచెదవు
ఆపత్కాలమున నమ్ముకొనదగిన
అ.ప: యేసూ నీవే ఆధారము
యేసూ నీవే నా ప్రాణము


1.తెలివిని నమ్ముకొని తూలి పడ్డాను
బుద్ధి జ్ఞానము నీ దానమని నీ చెంతకు చేరాను


2. బలమును నమ్ముకొని భంగపడ్డాను
శక్తిమంతుడా నా కోటవని నీ చెంతకు చేరాను


3. ధనమును నమ్ముకొని దగాపడ్డాను
సుఖసంపద నీ దీవెనని నీ చెంతకు చేరాను


4. మనుష్యుల నమ్ముకొని మభ్యపడ్డాను
సత్యవంతుడా ఆశ్రయుడవనినీ చెంతకు చేరాను

ENGLISH LYRICS

Ninu nam'minacō siggupaḍanīyavu
nanu nem'maditō nīvē un̄cedavu
āpatkālamuna nam'mukonadagina

a.Pa: Yēsū nīvē ādhāramu
yēsū nīvē nā prāṇamu

1.Telivini nam'mukoni tūli paḍḍānu
bud'dhi jñānamu nī dānamani nī centaku cērānu

2. Balamunu nam'mukoni bhaṅgapaḍḍānu
śaktimantuḍā nā kōṭavani nī centaku cērānu

3. Dhanamunu nam'mukoni dagāpaḍḍānu
sukhasampada nī dīvenani nī centaku cērānu

4. Manuṣyula nam'mukoni mabhyapaḍḍānu
satyavantuḍā āśrayuḍavani
nī centaku cērānu

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

NINU NAMINACHO Song   telugu & english Lyrics

Relative Posts