DreamPirates > Lyrics > Swagatham Krishna Song - Agnyaathavaasi Lyrics

Swagatham Krishna Song - Agnyaathavaasi Lyrics

Author: DreamPirates | Last Updated : 2023-08-21 10:28:47

Swagatham Krishna Song - Agnyaathavaasi Lyrics

Film/Album :
Language : NA
Lyrics by : Oothukkadu Venkata S
Singer : Niranjana Ramanan
Composer : Anirudh Ravichander
Publish Date : 2023-08-21 10:28:47

Swagatham Krishna Song  - Agnyaathavaasi Lyrics


Song Lyrics :

Madhuraapuri Sadhana
Mridu Vadhana… Madhusoodhana
Iha Swaagatham Krishnaa… Sharanaagatham Krishnaa ||3||

Madhuraapuri Sadhana
Mridu Vadhana… Madhusoodhana
Iha Swaagatham Krishnaa… Krishnaa… Aa Aa

Mushtikaasoora Chaanoora Malla
Malla Vishaaratha Madhusoodhanaa… ||2||

Mushtikaasoora Chaanoora Malla
Malla Vishaaratha Kuvalayapeeta…

Mardhana Kalinga Narthana
Gokula Rakshana Sakala Sulakshana Devaa… ||2||

Shistha Jana Paala Sankalpa Kalpa…
Kalpa Shathakoti Asamaparaabhava… ||2||

Dheera Munijana Vihaara Madhana Sukumaara
Dhaithya Samhaara Devaa… ||2||

Madhura MadhuraRathi Saahasa Saahasa
Vraja Yuvati Jana Maanasa Poojitha…

Sa Dapa Gari… PaGaRiSaDaSa

SaRiGaPaDa Sa Da Pa Ga Ri PaGaRiSaDaSa…

SaSaRiRiGaGa PaDaSaSa
Da Pa Pa Ga Ri Ri
Pa Ga Ri Sa Da Sa…

SaRiGa RiGaPa GaPaDa
Sa Dapa GaRi Pagarisadasa…

Thatthik Thakajanu, Thatthik Thakajanu
Tak Thakajanu Thom…
Sa Da Pa Ga Ri
Pa Ga Ri Sa Da Sa…
Thatthik Thakajanu, Thatthik Thakajanu
Tak Thakajanu Thom…
Sa Da Pa Ga Ri
Pa Ga Ri Sa Da Sa…

Thakathari Kukunthana Kita Thakadheem… ||8||

Krishnaa… Aa Aa Aa…

Lyrics in Telugu

మధురాపురి సధన
మృదువదన మధుసూదన…
ఇహ స్వాగతం కృష్ణా… శరణాగతం కృష్ణా

మధురాపురి సధన
మృదువదన మధుసూదన…
ఇహ స్వాగతం కృష్ణా… శరణాగతం కృష్ణా

మధురాపురి సధన
మృదువదన మధుసూదన…
ఇహ స్వాగతం కృష్ణా… శరణాగతం కృష్ణా

మధురాపురి సధనా
మృదు వదన మధుసూదన…
ఇహ స్వాగతం కృష్ణా… కృష్ణా… ఆ ఆ

ముష్టికాసూర చానూర మల్ల
మల్లవిషారథ మధుసూదన…
ముష్టికాసూర చానూర మల్ల
మల్లవిషారథ మధుసూదన…

ముష్టికాసూర చానూర మల్ల
మల్లవిషారథ కువలయపీఠ…

మర్దన కళింగ నర్తన గోకుల రక్షణ సకల సులక్షణ దేవ…
మర్దన కళింగ నర్తన గోకుల రక్షణ సకల సులక్షణ దేవ…

శిష్ట జనపాల సంకల్పకల్ప… కల్పశతకోటి అసమపరాభవ
శిష్ట జనపాల సంకల్పకల్ప… కల్పశతకోటి అసమపరాభవ

ధీర మునిజన విహర మదన సుకుమార దైత్య సంహార దేవా…
ధీర మునిజన విహర మదన సుకుమార దైత్య సంహార దేవా…

మధుర మధురరతి సాహస సాహస
వ్రజ యువతీజనమానసపూజిత…
మధుర మధురరతి సాహస సాహస
వ్రజ యువతీజనమానసపూజిత…

స ద ప గ రి… పగరిసదస
స రి గ ప ద స ద ప గ రి పగరిసదస…

స స రి రి గ గ పద స స
ద ప ప గ రి రి
ప గ రి స ద స…

సరిగ రిగప గపదస ద ప గ రి పగరిసదస…

తత్తిక్ తకజను, తత్తిక్ తకజను
తక్ తకజను తోం…
స ద ప గ రి
ప గ రి స ద స…
తత్తిక్ తకజను, తత్తిక్ తకజను
తక్ తకజను తోం…
స ద ప గ రి
ప గ రి స ద స…

తకతరి కుకుతన కిట తకధీం… ||8||

కృష్ణా… ఆ ఆ ఆ

Tag : lyrics

Watch Youtube Video

Swagatham Krishna Song  - Agnyaathavaasi Lyrics

Relative Posts